Só pra constar nos registros por aí, que todo o meu amor é teu.

Mallu Magalhães