Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos.

Albert Einstein